آکاایران: کیک های دلپذیر به شکل مکعب روبیک

کیک مکعب روبیک : اگر دوستدار شیرینی و دسر و پیگیر اخبار مربوط به آن باشید، احتمالا با نام Cédric Grolet آشنا هستید؛ قنادی که به انتخاب انجمن دسر «ریلس»، بهترین قناد و شیرینی پز سال ۲۰۱۶ انتخاب و رسما معرفی شد.

آکاایران: کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های دلپذیر به شکل مکعب روبیک )

طراحی کیک مکعب روبیک

این قناد و هنرمند فرانسوی بیشتر برای مافین های گل که در اندازه های میلی متری تهیه می شوند تا کیک های روبیک شهرت دارد و شما می توانید فعالیت های وی را در صفحه اینستاگرام او دنبال کنید.

در ادامه با ما همراه باشید تا با هم به دیدن تعدادی از خوشمزه ترین و زیباترین مکعب های روبیک دنیا بنشینیم.

کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکاکیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکا

تصاویر ساخت کیک هایی دلپذیر به شکل مکعب

کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکاکیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکا

کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکاکیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکا

کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکاکیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکا

کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکاکیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکا

کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکاکیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکا

کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکاکیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکا

کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکاکیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکا

کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکاکیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های زیبا به شکل مکعب روبیک ) -آکا

کیک مکعب روبیک ( طراحی کیک های دلپذیر به شکل مکعب روبیک )

.

منبع :