عصارهی وانیل یک قاشق چایخوری
پودر شکر دو قاشق غذاخوری
پودر شکر (برای خامهی داخل) چهار تا پنج قاشق غذاخوری
تخممرغ دو عدد
سفیدهی تخممرغ یکعدد
خامه دویست و پنجاه گرم یا یک پیمانه
نمک یکچهارم قاشق چایخوری
آب سه چهارم پیمانه
کره سه قاشق غذاخوری
آرد سه چهارم پیمانه
 
X
 

کف سینی را چرب کنید. فر را روی سیصد و هفتاد و پنج درجهی فارنهایت (صد و نود درجهی سانتیگراد) تنظیم کنید. آب و کره و شکر و نمک را در قابلمهی کوچکی روی شعله به جوش آورید.
طرز تهیه نان خامه ایی

وقتی که این مخلوط در حال جوشیدن بود، آرد را یکباره اضافه کنید و همزنید و بلافاصله شعله را خاموش کنید و با قاشق چوبی حسابی بزنید تا به خمیری نهشُل و نه سفت تبدیل شود.
طرز تهیه نان خامه ای در منزل

با نگاه به قیافهی خمیر میفهمید که دیگر کافیست. این خمیر را با قاشق به دیوارهی قابلمه بچسبانید تا خُنک شود. حدود ده دقیقه برای اینکار باید به خمیر مهلت بدهید. بعد، خمیر را در کاسهی بزرگی بیندازید؛ تخممرغ اول را بشکنید و خمیر و تخممرغ را با مخلوطکن بزنید. خوب که مخلوط شد، همینکار را با تخممرغ دوم تکرار کنید. دستِ آخر سفیدهی تخممرغ رابا آنها مخلوط میکنید و آنقدر بزنید تا مایهی کاملاً یکدستی حاصل شود.
طرز تهیه نان خامه ای خانم گلاور
 
طرز تهیه نان خامه ای خانگی
طرز تهیه نان خامه ای سنتی
 
طرز تهیه نان خامه ای با تصویر

حالا با ماسوره، مواد را در سینی میریزیم. بین گلولهها فاصله بگذارید که وقتی موقع پخت بزرگتر شدند به هم نچسبند. سینی را در طبقهی وسط فر حدود بیست و پنج تا سی و پنج دقیقه بپزید (بعد از بیست و پنجدقیقه نانها را از پشت شیشه نگاه کنید. باید کاملاً طلایی و پُفکرده و توخالی باشد. اگر نبود، بگذارید بیشتر بپزد.)
طرز تهیه نون خامه ای در منزل


در فاصله، خامه را آماده کنید. خامهای که ما اینجا استفاده میکنیم آبکیست. برای همین برای تهیهی خامه، کاسه و سر مخلوطکن را از دو ساعت قبل در یخزن میگذاریم. حتا ده دقیقه هم خود خامه را در یخزن مینهیم. بعد شروع میکنیم به زدن خامه تا یکمقداری خودش را بگیرد. در این مرحله همینطور که خامه را میزنید، قدری وانیل و شکر را آرامآرام اضافه کنید. همچنین اگر دوست دارید نانخامههایتان کاکائویی باشند، میتوانید کاکائو را هم همینجا اضافه کنید. خامهای را که اینجا میخریم باید پنجششدقیقه بزنیم تا شبیه خامهی سفتی بشود که در شیرینیها میبینیم. به هر حال دقت کنید که وقتی خامه تا حد خوبی سفت شد، دیگر زدن را ادامه ندهید.
نانهای آماده شده را پس از سردشدن، از زیر باز کنید و با خامه پرکنید و درشان را دوباره سر جایش بگذارید. به همین راحتی، نانهای خامهای شما آمادهس.

اگر در منزل دسترسی به فر ندارید طرز تهیه نان خامه ای بدون فر را کلیک کنید

منبع : sooran.com