آکاایران: کیک ســبزه

نام مدرس
مهرنوش زاهدی-کارشناس آشپزی وشیرینی پزی
مواد لازم
کیک شیفون یا اسفنجی به قطر 17 سانتیمتر
کرم کره ای (یا خامه): یک و نیم کیلوگرم
ماسوره های شماره 233 (ماسوره چمن)
ماسوره شماره 18
رنگ سبز، قهوه ای و قرمز خوراکی: به میزان لازم
طرز تهیه

مرحله اول

کیک را از عرض به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌و قسمت تقسیم می‌کنیم. با مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میانی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌لخواه وسط کیک را پر کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، سپس کیک را با استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از کرم کره‌ای یا خامه قهوه‌ای رنگ آسترکشی می‌کنیم.

مرحله د‌‌‌‌‌‌‌‌‌وم

با استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از چرخ تقسیم کیک، حاشیه‌های کیک را به 16 قسمت علامتگذاری و تقسیم می‌کنیم. برای این کار باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 16 به سمت ما باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سپس با استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از پالت، علامت‌های قرار گرفته روی حاشیه کیک را روی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌یواره مشخص کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و هر فاصله را نصف می‌کنیم تا کیک به 32 قسمت تقسیم شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

مرحله سوم

یکی از خطوط را به عنوان خط شروع انتخاب نمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و از پایین کیک به حاشیه بالایی با استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از ماسوره شماره 18 یک خط رسم می‌کنیم. خط راهنمای قبلی را به خط راهنمای بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی به صورت افقی متصل می‌نماییم. روی هر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌و خط راهنمای قبل و بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌، یک ستاره می‌گذاریم تا بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین ترتیب فاصله خالی و مساوی بین خطوط را ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنیم.

مرحله چهارم

تمام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌و خط راهنمای قبلی و بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی را به همین ترتیب پر می‌کنیم. وقتی خط راهنمای بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی (سمت راست) تکمیل شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌، با استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از ماسوره شماره 18 روی آن را پر می‌کنیم.

مرحله پنجم

کل حصیر را به همین ترتیب تکمیل می‌کنیم.

مرحله ششم

حاشـــیه بالایی کیک را مــطابق شکل، حاشـــیه s شکل می‌زنیم.

مرحله هفتم

با استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از کرم کره‌ای با خامه سبزرنگ و ماسوره 233 د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را با زاویه 90 د‌‌‌‌‌‌‌‌‌رجه نسبت به سطح رویی کیک گرفته‌ایم، حالت سبزه را روی سطح کیک ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنیم.

مرحله هشتم

عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1394 را با اســـتفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از کرم کره‌ای سفید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یا هر رنگ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌لـــخواه روی سبزه با استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از ماســـوره شماره 18 و شکل شکوفه ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنیم.

نکات
برای کیفیت بهتر رنگ قهوه ای، کمی رنگ قرمز به آن اضافه میکنیم.
چرخ تقسیم کیک در اندازه های مختلف در فروشگاه های لوازم قنادی موجود است. چرخی برای کار ما مناسب است که عدد 16 روی آن درج شده باشد.

مجله شماره224و225صفحه104
.

منبع : new.ksabz.net